Enkele prikkelende stellingen


Stelling:

Een uurtje minder straatverlichting levert veel meer energiebesparing op dan de (misdadige) zomertijd.

Nota Bene:
In Nederland zijn we in de wintertijd al ca 40 minuten te vroeg. In de zomertijd dus 1:40 uur. Om 7 uur 's-ochtends is het dus eigenlijk pas 20 minuten over 5 !!!.
Je leverfunctie blijft gewoon om ca 3 uur en 15 uur (zonnetijd) omslaan dus een "avondtype" dat 's-morgens vroeg moet werken brandt snel op omdat het inslapen 's-avonds niet vroeger gebeurt.
Als de straatverlichting een uurtje uit is kan een stadsmens misschien ook eens de sterrenhemel bewonderen.

Waar kan je protesteren tegen de zomertijd
Stuur een email naar de minister van binnenlandse zaken!


Stelling:

Fietspaden worden ontworpen door automobilisten

Bewijs:
Het zijn de fietsers die een "verzoek moeten indienen" (knop indrukken) om de (auto)weg te mogen oversteken. Stel je het omgekeerde eens voor.
Welke fietser zou het bedenken om twee fietspaden als bijprodukten langs de (auto)weg te leggen. Veel weggegooid geld dus.
Bij kunstwerken e.d. is het de fietser die vaak ver om moet rijden.
Bij kruisingen wordt de fietser "voor de veiligheid" vaak even van de weg afgeleid om ietsje verder schijnbaar de weg te moeten oversteken en geen "tegemoetkomend verkeer" meer lijkt te zijn.

Mogelijke betere ontwerpprincipes ruimtelijke ordening voor de infrastructuur:
Naarmate de mensdichtheid groter is moet de mens meer voorrang krijgen. Dus in de centra van woonplaatsen krijgt eerst de voetganger voorrang, dan de fietser, dan het openbaar vervoer enz. Buiten de bebouwde kom krijgt eerst de auto voorrang.


Stelling:

Sinds we aan Quality Management doen, holt de kwaliteit achteruit

Overigens is echte kwaliteit per definitie niet meetbaar.


Stelling:

Jezelf ontwikkelen, gaat ten koste van anderen.
Het huidige zogenaamde "ik-tijdperk" kan alleen maar slagen als er tegelijkertijd voldoende sociale krachten ontwikkeld worden.